تعویض روغن اسپورتیج EX

305,000 تومان

دسترسی: موجود در انبار

تعویض روغن اسپورتیج EX

روغن موتور : کاسترول مگناتک 5w30 پنج لیتری

فیلتر ورغن اصلی اسپورتیج

فیلتر هوا اصلی اسپورتیج

به همراه تعویض روغن توسط مکانیک همراه در محل مشتری 

توضیحات

تعویض روغن اسپورتیج EX

روغن موتور : کاسترول مگناتک ۵w30 پنج لیتری

فیلتر ورغن اصلی اسپورتیج

فیلتر هوا اصلی اسپورتیج

به همراه تعویض روغن توسط مکانیک همراه در محل مشتری