تعویض روغن پژو ۲۰۶ تیپ ۶ – توتال ۷۰۰۰

230,000 تومان

دسترسی: موجود در انبار

بسته تعویض روغن پژو 206 تیپ 6 

نوع روغن : توتال 7000 ایران 4 لیتر

فیلتر روغن سرکان

فیلتر هوا سرکان

تعویض روغن درمحل مشتری بدون هزینه ایاب و ذهاب

توضیحات

بسته تعویض روغن پژو ۲۰۶ تیپ ۶ 

نوع روغن : توتال ۷۰۰۰ ایران ۴ لیتر

فیلتر روغن سرکان

فیلتر هوا سرکان

تعویض روغن درمحل مشتری بدون هزینه ایاب و ذهاب